Son yıllarda sayıları giderek artan ve daha çok tercih edilmeye başlanan catering şirketleri temel olarak hazır yemek hizmetleri sunmaktadır. Hem özel işletmelerin hem de kamu kurumlarının yalnızca kendi faaliyet alanlarına odaklanmaya başlaması ve alan dışı hizmetlerin işletme dışından temin edilmesinin giderek yaygınlaşması, catering şirketlerinin doğuşuna da zemin hazırlamıştır. Bu durum yalnızca iş dünyası ile sınırlı Continue Reading